” Винаги се питайте – сега какво да правя..? “

borislav botev

Борислав Ботев, MBA, CPA, CMA, PMP

Като лектор в Програмата на BEIED по Executive Management , какво е Вашето впечатление от участниците?

По мое мнение участниците в Програмата са професионалисти в техните области с интерес към материалите в програмата с желание за активно участие в дискусиите, които търсят практическото проложение на наученото.

Какво според Вас днес е най- важното умение за един бизнес лидер?

Да мотивира хората си, да постигнат повече от това което си мислят, че те самите могат.

В съвременния мениджмънт -  коя е най- забележимата промяна или тенденция?

Да бъдеш адаптивен мениджър.

Кое е най- голямото предизвикателство пред мениджърите днес?

Засилената роля на политическото участие в пазарната икономика, не само като закони но и като непостоянство.

Ако трябва да дадете само един съвет на  хората в учебната зала, какъв ще е той?

Винаги се питайте – сега какво да правя..?

Г-н Ботев е старши финансист и ръководител на проекти с богат канадски и международен опит в максимизиране на печалбата и стойността на акциите на големи и малки, публични и частни компании, в това число над 20 години в минното дело, производството, Big 4, банково дело, газ, електричество, комунални услуги, верига за доставки и управление на пристанище. Той има значителен опит в областта на счетоводството, финансовото отчитане, SAP, IFRS, GAAP (ASPE), SOX, FP&A, бюджетиране, прогнозиране, кеш мениджмънт, дългово финансиране / собствен капитал, финансиране на капитала на проекти, подобряване на бизнес процесите, управление на промяната, M & A, преструктуриране, корпоративно управление, управление на риска, стратегическо планиране, комплексна проверка и управление на проекти със сложни многонационални и национални корпорации,изграждане на екип и лидерство в културно разнообразни екипи. Г-н Ботев е признат в определянето и постигането на високи стандарти. Той преподава в Канада и Европа. Голяма стойност в класовете му  е практическия  опит и възможността да говори с мениджърите за реалния живот и опит в бизнеса. Г-н Ботев работи в Канада за компаниите – M & B Consulting Inc. и National Project Management Inc. Предишният му опит в бизнеса включва водещи мениджърски позиции в компании като: Български енергиен холдинг, Port Metro Vancouver , Националната банка на Канада, Deloitte – България, Пристанище Бургас, KPMG, Central European University, Балканбанк и т.н., както и работа за организации като CMA Ванкувър, AOTS Япония, CIMA UK, PMI, PADI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>