” Дигиталният криейтив не е толкова бъбрив и статичен.” Красимир Добрев

4

Какво е за Вас Content Marketing ?

Content Marketing представлява комуникационен процес по създаване на полезно и стойностно съдържание за привличане, задържане и ангажиране на ясно дефинирана публика с цел промяна или засилване на потребителското поведение.

Какво  е най- важно при създаването на полезно съдържание?

Полезното съдържание се базира върху основните човешки нужди и не просто разпространява послания, а създава преживявания за хората. За разлика от традиционния, дигиталният криейтив не е толкова бъбрив и статичен. За да се превърне в успешен, той трябва да е социален, да взаимодейства с хората на човешки език и невидимо да прониква в ежеднвните навици на целевата аудитория.

Как се движим у нас спрямо световните тенденции в дигиталния маркетинг като цяло?

Определено има промяна в отношението на рекламодателите към дигиталната реклама. Забелязва се позитивната тенденция, в която все повече големи компании и рекламодатели отделят специално внимание и допълнителни ресурси за онлайн маркетинг. Като допълнение, брандовете инвестират средства и в провеждането на обучения на служителите си, за да осмислят възможностите, които им предлага дигиталният свят. Това улеснява и рекламните агенции в разговора с клиентите и намирането на общ език.

Все по- трудно става задържането на вниманието на потребителя днес .  Има ли работещи инструменти ?

Визуалното разказване на истории остава критичен фактор в задържането на вниманието днес. Не бива да се пренебрегва и факта, че потребителите са онлайн, за да се забавляват. В този смисъл, консуматорите на социален контент стават все по-чувствителни към съдържанието, което имитира традиционната реклама. Това предполага търсенето на повече контекст в посланията и създаването на кампании, които разрешават реални човешки нужди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>