“За мен няма как човек да се идентифицира като бизнес лидер ако спира да се учи….”

milena nikolova

Милена Николова, PhD in Business

Като лектор в Програмата на BEIED по Executive Management , какво е Вашето впечатление от участниците?

Участниците представляват много интересна група, тъй като включват професионалисти от много различни сфери. Всички са активни и с мнение, което прави динамиката на обучението много интересна и добавя стойност към знанията споделени от преподавателя.

Какво според Вас днес е най- важното умение за един бизнес лидер?

За мен е трудно да формулирам едно единствено умение, но съвременна бизнес среда и тенденциите, които забелязваме, изискват от бизнес лидерите да са чувствителни към заобикалящата ги среда и да следят много различни процеси, като постоянно си задават въпроса “Какво може това да означава за нашата индустрия и компания? какви възможности или трудности може да се породят, и как да подходим към тях?”. За мен няма как човек да се идентифицира като бизнес лидер ако не спира да се учи, да експериментира и да търси иновативни решения на предизвикателствата.

В съвременния мениджмънт -  коя е най- забележимата промяна или тенденция?

Размиването на много от границите, с които сме свикнали: между онлайн и офлайн реалност, между различни индустрии, между частен и обществен сектор, между социални и бизнес решения.

Кое е най- голямото предизвикателство пред мениджърите днес?

Това, че много от установените модели, които познаваме, не са толкова ефективни в чистата си форма. Организациите и бизнесите все по-често имат нужда от иновативни и различни решения, с които да експериментират, защото динамиката не позволява прилагането на шаблонни решения.

Ако трябва да дадете само един съвет на  хората в учебната зала, какъв ще е той?

Да не спират да учат.

Милена Николова, PhD in Business (Marketing and Sustainable Tourism), The George Washington University (GW) School of Business. Милена преподава в Катедрата по бизнес в Американския университет в България. Тя също така работи като анализатор и независим консултант в сферата конкурентоспособност на туризма. Експертните й области включват потребителско поведение, управление на марката и анализ на пазара. Като академичен преподавател, тя има опит в комбинирането на традиционното обучение с учене чрез опит и ангажиране на учениците в бизнес динамиката на реалния свят. Чрез различни експериментални формати тя се стреми да подхранва предприемаческо и новаторско мислене сред нарастващия брой на бъдещите предприемачи. Като специалист по конкурентоспособност на туризма, тя се е занимавала с редица международни проекти, насочени към анализ на дестинации и пазарни стратегии, развитие на конкурентни туристически продукти, както и програми, свързани с изграждането на капацитет и развитие на работната сила. Нейният богат международен работа включва проекти в Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Бразилия, България, Грузия, Гърция, Гватемала, Йордания, Косово, Македония, Монголия, Черна гора, Панама, Румъния, Сърбия, Тунис и Турция. Автор е на ниво държава на индустриални анализи за Бахамските острови, Хърватска, Куба, Финландия, Черна гора, Мароко, Норвегия, Пакистан, Катар, Словакия, Сирия и ОАЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>