Колективната Мъдрост – Краудсорсинг

2

Професор Бошнакова, на 23и февруари предстои интересно обучение за Краудсорсинга – популярен инструмент в съвременния маркетинг за ангажиране на потребителите. За тези, които не познават темата, бихте ли описали накратко какво е Краудсорсинг?

Създателят на термина краудсоринг, Джеф Хау, редактор в списание Wired, казва, че „има причини да вярваме, че настоящето присъствие на краудсорсинга е само прелюдия към много по-сериозна трансформация. В действителност, има поне 200 милиони причини да вярваме в това. Това е горе-долу броят на децата по света, които към момента имат достъп до интернет.“ И отново Хау дава следното определение: “Краудсорсингът на практика е акт на компания или институция, които възлагат функция, някога изпълнявана от служители или външни под изпълнители, на неопределена (широка) мрежа от хора под формата на открита покана… Критичните моменти са два: използването на открита покана и достигането до широка мрежа от потенциални участници.“ А ако трябва да го кажем с думи прости, то краудсорсингът е всяко действие, при което организация кани хората от цял свят посредством интернет да се включат в извършването на дадена задача. Задачата може да бъде проста – качване на снимки, видео, текст, може да бъде и по-сложна – заснемане на видео клип, реклама, решаване на кауз, а може и да е високо научно предизвикателство. Истината е, че днес това е инструмент, който едновременно продава организацията, създава взаимоотношения с потребителите и развива комуникацията.

Написахте и издадохте книга – “Колективната Мъдрост – Краудсорсинг”. Какво ви привлече в тази тематика?

От години съм използвала и съм се включвала към краудсорсинг инициативи, без да знам, че те така се казват. Вдъхновяваме умелото използване на желанието на толкова много хора по света да се включват в предизвикателства, да вършат дадена работа, водени от лична мотивация, различна от парите, и обхвата на това ново движение. Което със сигурност е съществувало и преди Интернет, но новите технологии разшириха обхвата му и го направиха достъпно до толкова много хора. И съм сигурна, че всеки един от нас е имал съприкосновение с резултат от краудсорсинг инициатива или дори е участвал в такава. Ако дори и веднъж сте се съветвали с преводача на Google, вие сте ползвали продукт от краудсорсинг, защото преводачът използва точно това. Ако сте гледали клип на хора по песента на Happy на Фарел Уилямс, ако сте вкарвали неясни букви и цифри, за да докажете, че не сте робот и т.н. Възможностите пред краудсорсинга са безкрайни и това ме вдъхновява, още повече, че веднъж открили възможностите на творят и участват, потребителите няма лесно да се откажат. Ще трябва да се научим да работим с тях, а те могат да са по целия свят.

Колективната мъдрост… Има ли опасност да се превърне в колективна глупост? Как фирмите да контролират това?

Разбира се, че има. И затова планирането и управлението на подобни инициативи е много отговорна задача. В книгата има цяла глава, посветена на рисковете. По принцип има твърдение, че 90 процента от предложенията, които ще получим от тълпата, най-вероятно няма да ни свършат никаква работа. Но остават 10 процента, сред които може да бъде най-добрата идея за вас в дадения момент. И според мен заради тези 10 процента си струва да се опита.

Бихте ли ни дали конкретен пример за успешна краудсорсинг кампания у нас или по света?

Тази година по Коледа Telenor ни подари рекламното си време – потребителите, можеха да запишат поздрав, да го качат и компанията избира кои клипове да пусне вместо реклама. Подобни решения сме виждали и от Нескафе. Но нека насоча вниманието към нещо, което е по-конкретно и познато – и трите ни национални телевизии имат под една или друга форма рубрики, в които ние – зрителите, ставаме репортери и създаваме новини. Това си е чиста форма краудсорсинг. Ако се огледате, ще видите, че има много инициативи, които разчитат на хората да направят нещо малко, което като се прибави към други малки неща, става голямo. Иначе по света почти всички големи и малки организации и компании използват краудсорсинга. Страхотен пример е кампанията на “Prudential – Day one”.

Какво според Вас е най- важно при така бързо променящите се модели в маркетинга днес?

Може би най-важното е да си дадем сметка, че инструментите се променят, но потребителите продължават да бъдат хора, които подкрепят истинските идеи, вярват, че могат да допринесат с нещо, и искат да участват в дейността на любимите си компании. За пръв път можем да говорим директно с потребителите си. За пръв път потребителите говорят за нас, без ние да можем да ги ограничим или напътстваме. И в тази ситуация, ако искаме потребителите да говорят добри неща за нас, трябва да вършим работата си добре, дори отлично, да се стремим да се развиваме, да слушаме и да работим заедно с потребителите, а не за потребителите.

Какво е Вашето послание към участниците в професионалните обучения на BEIED ?

Единственото сигурно нещо днес е, че ще трябва да учим през целия си живот. А ученето е нещо, което зависи от предлагащия обучението, от преподавателя, но най-вече от силното желание на учещия се да учи. И ще завърша с един цитат от любим мой автор, лектор и вдъхновител – “Ако не сте готови да сгрешите, никога няма да измислите нищо оригинално” – сър Кен Робинсън.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>