“Тенденциите се променят толкова бързо.”

 asli

Професор Ашли Гьоксой д-р по Организационно поведение.

Вие сте преподавател в Executive Management . Какво е основното ви впечатление от участниците?

Те са много нетърпеливи да научат, страстни за кариерата си, обичат да участват в дискусии и да споделят на собствените си преживявания със своите съученици.

Какво мислите е най-важното умение на съвременния бизнес лидер?

Лидерство, комуникация и иновации.

В съвременния мениджмънт -  коя е най- забележимата промяна или тенденция?

Идентифициране на възможности преди конкуренцията, събиране на информация, за да се открият      възможни нови посоки за организациите и това да бъдеш различен и уникален.

Какво е най-голямото предизвикателство за топ мениджърите в днешно време?

Да се справят с промяната. Конкуренцията се движи толкова бързо. Тенденциите се променят толкова бързо.

Ако трябва да кажете само един съвет на хората във вашата класна стая ?

Разберете своите хора и изградиете силна връзка с тях, защото те са най-ценният ви актив.

Професор Ашли Гьоксой д-р по Организационно поведение. Професор Гьоксой е завършила в САЩ , MBA по международен бизнес / PACE UNIVERSITY, New York, Lubin School of business/  и докторска степен в една от водещите институции на висшето образование в Турция за 124 години Университета Мармара, в Истанбул. Ашли е живяла 14 години в САЩ, събирайки ценен международен опит и бизнес практики в областта на търговията и туристическите организации в Ню Йорк и Флорида. Ашли е натрупала богат опит в цялостното управление и по-късно и в преподаването и образователната администрация. В Турция и България Ашли е работила за образователни институции като АУБ и ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY. Нейният опит в организационното поведение, принципи на управлението и управление на промяната, стратегическо управление и бизнес комуникации се комбинират с нейния приятелски и интелигентен подход към учениците и отворен, интерактивен стил. Професор Гьоксой има богат списък на публикувани статии и разработки, както и най-новата книга в Германия на Lambert Academic Publishing . Тя е и редактор на книга, озаглавена Наръчник на изследвания в областта на организационни стратегии за управление на промените – IGI Global Publishing Company в САЩ. Ашли публикува статии за много международни списания на теми като Реинженеринг на бизнес процеси, управление на промяната, burn out ефект, реакцията на служителите към промяната, организационни комуникации, конфликтът работа – семейство, организационна култура, организационна справедливост, положително организационно поведение, лидерски стилове в патернистични страни и много други.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>