MODERN MANAGEMENT PROGRAM

post2

CERTIFIED PROFESSIONAL PROGRAM in MODERN MANAGEMENT

От професионалисти за професионалисти!

Конкурс за стипендии 2018 започна!

5 Частични стипендии 2018 – до 40% от таксата за обучение!

6 модула в рамките на 6 учебни месеца

Взета като цяло, програмата дава възможност на мениджърите да развият задълбочени умения във всички елементи на основните бизнес практики . Най- новото в областите, които изучават.  Курсовете разглеждат практическото приложение на теоретичните концепции, използвайки реални проблеми, с които се сблъскват мениджърите в големи или малки организации. Изграждат се нови сособности и се развива възможността за растеж в криерата. Умения за развитие, които работят!

Сертификатните  програми се разработват от международни експерти и изтъкнати преподаватели с опит в университети като Харвард и Станфорд. Всички инструктори имат богат практически опит в областта, в която преподават.

Следва се философията на класическите MBA програми, но в по- кратък, концентриран и  практичен формат.  В курсовете се прилага Харвардски метод на бизнес казусите.

Програмите се вписват в натоварения график на заетите мениджъри.

Модули

 • ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИТЕ
 • МОДЕРЕН МАРКЕТИНГ
 • СТРАТЕГИЯ

Предимства за учащите:

 • Повишено ниво на професионална компетентност
 • Повишени управленски умения
 • Познания в практически подходи за справяне с промените
 • Увереност за прилагане на нови управленски инструменти
 • Корпоративно признание за достойно постижение и развитие
 • Обмяна на ценен опит и идеи с практици от различни бизнес сфери

Предимства за компаниите:

 • Засилена връзка между работата на служителя и мисията на компанията
 • Повишена ангажираност към фирмата
 • Подобрена многофункционална координация
 • По-добро използване на аналитичните инструменти
 • Подобрено вземане на решения
 • Повишена ефективност

Формат

 • Продължителност: 6 месеца
 • 6 модула от теория и практика в основните управленски функции.
 • Всеки модул е с продължителност 4 седмици – комбинира се със занимания в група и самостоятелна работа.
 • Всеки модул включва 20 часа обучение  в клас, разпределени  в рамките на 4 дни месечно
 • Лекциите са в извън работното време
 • Всички модули са интегрирани, за да осигурят цялостно професионално развитие

Прием

 • Взима се под внимание нивото на професионален опит
 • Формуляр за кандидатстване https://goo.gl/forms/L6immcM84VGlHv0G3
 • “CV” или “Linkedin” Профил

Такси:

 • Такса за обучение – 2300 Евро
 • Такса за учебни материали – 40 евро
 • Такса за завършване и курсово финално задание- 30 евро

Практическо обучение за креативно мислене

Workshop for Ideas -  Train your mind!

М О Ж Е  Л И  Д А  С Е  Н А У Ч И М  Д А  М И С Л И М  Т В О Р Ч Е С К И ? Д А !

Креативността – като практика, тренирана редовно чрез определени методи , която води до усвояване на умението за творчество и иновации.

Светът се променя и днес все повече, във всяка едно сфера се нуждаем от хора които мислят самостоятелно, креативно, критично и иновативно. Да мислим креативно, означава да умеем да творим. Да създаваме нови, полезни, приложими идеи. Да измисляме нови подходи в бизнеса, изкуството, науката.

Излизайки извън шаблоните ние поглеждаме на проблемите от нова переспектива.

Елементи на обучението :

 • Упражнение за доверие, креативност и работа в екип . Игра, анализ и извличане на поуки.
 • Упражнения за креативност и раждане на идеи по метода на Медичи ефект.
 • Игри от Импровизационния театър за стимулиране на творческото мислене.
 • Представяне на теорията за креативността – какво е идея, как се ражда и защо всеки може да сътворява повече идеи.
 • Генериране на идеи по методите на Де Боно – упражнения и анализ.
 • Метод на 6-те мисловни шапки на Де Боно – представяне и упражнения за използването му
 • Работа в екип: Решаване на казус , използвайки всичко научено и представяне на казуса, решение, представяне на решението и анализ.
 • Игри от импровизационния театър за генериране на идеи.

Обучител: Проф. Десислава Бошнакова

 

Такси:

 • Редовна такса: 150 лв.
 • Такса ранно записване: до 11и март– 130 лв.
 • Алумни такса: 120 лв. 20 % отстъпка за ВЕIED Алумни

Регистрация:

 • Попълнете регистрационна форма : https://goo.gl/forms/DgxbtFWqzd2sZHuJ2
 • Ще получите потвърждение
 • Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени до 10
 • Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител
 • Таксата се превежда в лева по курса на БНБ в посочената в проформа фактура сметка
 • За повече информация и въпроси: 0887929703, office@beied.com

ideas

Семинар Краудсорсинг

23и Февруари , петък  – 10:30 – 17:00

Когато потребителите работят за васили как да вдъхновим онлайн тълпата и да работим заедно 

(Краудсорсинг в действие)

Светът на бизнеса от години прилага аутсорсинг.  Днес вече има и краудсорсинг – от crowd – тълпа, много хорa, и sourcing, което показва, че става въпрос за доставяне на идеи, стоки и услуги.

Следвайки логиката, можем да опишем краудсорсинга като аутсорсинг на дейност на онлайн тълпата.

9 oт 10-те топ марки в света залагат на краудсорсинга в своите кампании.  Време е и вие да се присъедините и да работите заедно с клиентите си, а не за тях.

В основата на процеса е решаване на проблеми, разделяйки ги на малки задачи, които да бъдат решавани от голямо количество креативни хора по- бързо и по- евтино.

Краудсорсингът предлага подобрени бизнес възможности, по-ниски разходи, по- голяма база от творческа сила, по- кратко време за разработването на маркетинга  на продукта.

Организации от всякакъв вид експериментират с различни краудсорсинг инициативи – от писане на конституция до описване на снимки.

Краудсорсингът комбинира усилията на множество хора, като всеки има своя собствен принос в крайния резултат. Компанията-възложител обикновено обявява някаква награда, която е обвързана с резултата от проекта. Понякога това е парично заплащане, а в други случаи групата от хора може да работи поради морални подбуди (лично удовлетворение, чест, слава).

В това обучение ние ще представим краудсорсингът като инструмент и неговото практическо приложение в маркетинга, рекламата, ПР, специалните събития

Идеите, с които ще се заредите, могат да се приложат във всички сфери на дейност.

В рамките на обучението ще разгледаме:

 • Произхода на краудсорсинга
 • Кои са гените на краудсорсинга
 • Кои са елементите за успеха на краудсорсинг инициативи
 • Примери от световната и българската практика

Обучението ще се опита да ви даде отговор на въпроса: Какво може да направи тълпата за вас?.

Но след обучение би трябвало да се запитате: Какво мога аз да направя за тълпата? Тогава ще сте в правилната посока и готови да работите заедно с тълпата, за да правите по-добри, по-ефективни, по-вдъхновяващи и по-въздействащи проекти. С правилната тълпа зад нас всичко ще стане много по-лесно и смислено. Най-малкото си струва да опитаме.

Обучител: Проф. Десислава Бошнакова

Десислава Бошнакова учи за специалните събития от един от водещите световни авторитети професор Джо Голдблат.  Tя е съавтор с проф. Голдблат и Шон Лий на първата засега книга за влиянието на новите технологии върху специалните събития, която излезе на американския пазар тази есен – “The 21st Century Meeting and Event Technologies”.  Автор е и на книгите „PRоговорки“, „Политическите комуникации в мрежата 2.0” , „13 истории за W + 2 бонус“ и “Колективната мъдрост: Краудсорсинг”.

Десислава Бошнакова е сред първите, получили специализирано ПР образование. Била е член на International Special Event Society. Преподавател по ПР в НБУ, автор на редица специализирани статии по ПР. Собственик и управител на бутиковата PR агенция ROI Communication, блогър, ревностен почитател на TED, лектор в българските издания на формата р куратор на TEDxNBU от 2011 година и организатор на TEDxSofia.

Била е гост лектор в чуждестранни университети в САЩ, Финландия и Гърция. Като лектор е презентирала на редица професионални конференции у нас в чужбина.

Такси и регистрация:

 • Регистрационна форма: https://goo.gl/forms/iDsHpufY9DXDU8xW2
 • Редовна такса: 150 лв.
 • Такса ранно записване: до 9и февруари  – 130 лв.
 • Алумни такса: 120 лв. – 20 % отстъпка за ВЕIED Алумни
 • В таксата е включена книгата ” Колективната мъдрост: Краудсорсинг ” автор – Десислава Бошнакова

Внимание:

 • Местата са ограничени
 • След регистрацията ще получите потвърждение и проформа фактура
 • След превод на таксата ще получите фактура
 • Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени.
 • Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител
 • За повече информация и въпроси: 0887929703, office@beied.com

ad5

BEIED обявява прием – пролет 2016 – PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)

Professional Executive Management Program (PEM)

5 модула в рамките на 6 месеца :

 • STRATEGY DEVELOPMENT AND PLANNING FOR SUCCESS
 • MATCHING MARKETING AND STRATEGY
 • LEADERS AND ORGANIZATIONS
 • FINANCIAL STRUCTURING
 • PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

Програмите са разработени и представени от доказани професионалисти и преподаватели в областта на международния бизнес. Сертификатните програми в България  се провеждат от 2004 година и се радват на постоянен успех.  Учебните модули наблягат на приложими в практиката знания и умения. В програмите BEIED отделя внимание на индивидуалния подход към всеки участник, личните консултации и гъвкавото разпределение на заниманията, съобразено с натоварения график на мениджърите. Учебният процес носи предизвикателства, удовлетворение и удоволствие. Обучаващите се използват максимално своята познавателна енергия, за да повишат мениджърските си умения чрез интегрирани  модули от учебни курсове.

Modern Marketing Management Certificate Program 2015

BEIED и TriplePro обявяват прием 2015 в Сертификатната Програма – Modern Marketing Management.
Актуална, приложима ,от практици – за практици учебна програма в София.

4 маркетинг курса за период от 4 месеца – сесии в зала, упражнения, симулации, гост лектори, практически задачи за реалните нужди на бизнеса.

Екип от лектори – доказани професионалисти на високо ниво , експерти с богат практически опит и познания за пазарната среда.

Стартира и конкурс за стипендии за талантливи кандидати.

beied-website-visual

Програмата е подходяща за бранд мениджъри, маркетинг професионалисти, консултанти и за всички, които искат да развият своите знания и умения за динамично променящия се маркетинг в една творческа, приятелска и професионална среда.

Научете повече: http://modernmarketing.bg

Забавна игра с прекрасни награди!

Скъпи BEIED Приятели,

Време е за малко забавление и отмора.
По случай нашата 10 годишнина сме организирали забавна игра с 10 прекрасни награди!
Наградите са предоставени от наши клиенти и представят техни продукти и услуги.
Попълнете кратката весела анкета на посочения линк.
Изброени са имена на фирми – реално съществували и измислени.Истински бисери.
Познайте кои са истинските!
Краен срок за участие – 10-и юни 2014.
Наградите ще изтеглим на 12-и юни 2014.
Формуляр: Отвори в нов прозорец

Представяме ви наградите!

Vizia nagradi BG