Обучение – Управление на събития

3то издание

30и Ноември 2018 

10:30 – 17:30 ч.

Започна сезонът на събитията!

За всички, ангажирани в организирането на конференции, семинари, панаири, фестивали, фирмени чествания, представяния на нови продукти, корпоративни срещи, празници, изложения, граждански прояви и други специални събития.

Обучението обединява двете най-важни сфери в управлението на специални събития – теорията и практиката.

Добре организираното специално събитие е планираното специално събитие. Това се постига при добро съотношение на теория и практика. Всяко събитие може да бъде специално, ако е организирано професионално.

Специалните събития правят хората щастливи. За да организирате успешно специално събитие, казват, че не е задължително да сте специалист в тази област. Със сигурност обаче ви е нужна специална подготовка.

Програмата е разработена за специалисти в сферата на управлението на специални събития в най-различни сектори: корпорации, маркетинг, изложения, спонсорство, асоциации, управление, фестивали, общество и др.

Обучител: Проф. Десислава Бошнакова

Участниците:

Ще разберат как да идентифицират и управляват най-новите глобални и регионални тенденции, които са в основата на специалните събития, маркетинга и управлението им

Ще научат как да разпознават най-добрите практики в управлението на събития в световен мащаб.

Ще научат как да разкриват нови теми и брaндинг инициативи, които създават познаваемост на събитията.

Ще се запознаят с най-новите информационни технологии и средства за комуникация, приложими в управлението и маркетинга на събитията.

Ще разберат как да вплетат икономическия, социалния, политическия, екологичния и културен контекст във всяко бъдещо събитие.

Ще научат как да осигуряват нови източници на финансиране, чрез управление, спонсорство и взаимен търговски интерес.

Такси и регистрация

  • Местата са ограничени
  • Редовна такса: 150 лв.
  • Такса ранно записване: до 17и Ноември– 130 лв.
  • Алумни такса: 120 лв. – 20 % отстъпка за ВЕIED Алумни
  • Попълнете регистрационна форма на: https://goo.gl/forms/0o00JkqdyPFKi3qr1
  • Ще получите потвърждение и проформа фактура с банкови данни
  • Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени.
  • Неявявания не се възстановяват.

3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>