BEIED обявява прием – пролет 2016 – PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)

Professional Executive Management Program (PEM)

5 модула в рамките на 6 месеца :

  • STRATEGY DEVELOPMENT AND PLANNING FOR SUCCESS
  • MATCHING MARKETING AND STRATEGY
  • LEADERS AND ORGANIZATIONS
  • FINANCIAL STRUCTURING
  • PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

Програмите са разработени и представени от доказани професионалисти и преподаватели в областта на международния бизнес. Сертификатните програми в България  се провеждат от 2004 година и се радват на постоянен успех.  Учебните модули наблягат на приложими в практиката знания и умения. В програмите BEIED отделя внимание на индивидуалния подход към всеки участник, личните консултации и гъвкавото разпределение на заниманията, съобразено с натоварения график на мениджърите. Учебният процес носи предизвикателства, удовлетворение и удоволствие. Обучаващите се използват максимално своята познавателна енергия, за да повишат мениджърските си умения чрез интегрирани  модули от учебни курсове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>