Advanced Executive Management

Advanced Executive Management Program (AEM)

Включва набор от доказани концепции и приложения за бизнес управление, които дефинират успешната, ефективна лидерска позиция в съвременната глобална икономика.
BEIED представя своята AEM програма в серия от седем последователни, интегрирани обучителни модула:

 • THE PLANNING ORGANIZATION – Управление на Корпорацията чрез Планиране, Бюджетиране и Контролиране
 • FINANCIAL STRUCTURING FOR SUCCESS – Прилагане на техниките на финансовия мениджмънт, с цел увеличаване ресурсите на организацията
 • MATCHING MARKETING AND STRATEGY – Създаване и прилагане на програмата по Бизнес Планиране за стратегическа яснота и успешен маркетинг
 • ORGANIZING TO PROMOTE ENTREPRENEURSHIP WITHIN THE CORPORATE ENVIRONMENT – Създаване на точната функционална подкрепа, необходима за управлението на продуктите и увеличаване доходността на услугите.
 • BECOMING A CUSTOMER-DRIVEN ORGANIZATION – Поддържане на водеща пазарна позиция, чрез осъзнаването и прилагането на Маркетингово Поведение и координиране на Конкурентна Корпоративна отговорност.
 • MANAGING A SUCCESSFUL ORGANIZATION – Структуриране на Организационни Системи, с цел максимизиране нивото на Конкурентоспособно представяне, чрез прецизно координиране на ресурсите и силна личностна мотивация.
 • STRUCTURE FOLLOWS STRATEGY – Подготвяне на Организацията за адекватна адаптация при настъпване на Стратегически Промени.

Формат

Работещите професионалисти се обучават при условия, които им позволяват да съчетаят обучението със заетостта им в професионален и личен план, и същевременно да задълбочат познанията и усъвършенстват уменията си в изучаваната сфера.

 • Семинарно присъствие в зала, съчетано с интерактивно он-лайн обучение
 • Всеки модул /курс/ е с продължителност 4 седмици
 • Всеки модул съдържа 20 присъствени часа в учебната зала
 • Всички модули са разработени целенасочено, за постигане на пълно професионално усъвършенстване без загуба на време
 • Присъствените семинари са в извънработно време
 • Гъвкави формати и схеми за присъствие
 • Професионални сертификати на BEIED, връчвани след успешното завършване на набор от програмни модули
 • Продължителност на програмите- от 6 до 8 месеца

 Прием

 • Взима се под внимание нивото на професионалния опит
 • Интервю в офиса на BEIED
 • Попълване на формуляр за кандидатстване
 • Резюме на английски език
 • Представяне на копие от диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен
 • Явяване на тест за владеене на английски език – “BEIED Self-assessment Institutional Test”
 • Приемат се и други тестове, като: GMAT; TOEFL; University of Cambridge ESOL Exams; IELTS (International English Language Testing System) или ELPT (English Language Proficiency Test)