Professional Executive Management

Certified Professional Program in Executive Management

Professional Executive Management Program ( PEM ) e специално разработена за развитие на оперативни и стратегически умения на високо управленско ниво. BEIED предоставя на мениджърите пет последователни и интегрирани статегически модула.

 • STRATEGY DEVELOPMENT AND PLANNING FOR SUCCESS
 • MATCHING MARKETING AND STRATEGY
 • LEADERS AND ORGANIZATIONS
 • FINANCIAL STRUCTURING
 • PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

Формат

Работещите професионалисти се обучават при условия, които им позволяват да съчетаят обучението със заетостта им в професионален и личен план, и същевременно да задълбочат познанията и усъвършенстват уменията си в изучаваната сфера.

 • Семинарно присъствие в зала, съчетано с интерактивно он-лайн обучение
 • Всеки модул /курс/ е с продължителност 4 седмици
 • Всеки модул съдържа 20 присъствени часа в учебната зала
 • Всички модули са разработени целенасочено, за постигане на пълно професионално усъвършенстване без загуба на време
 • Присъствените семинари са в извънработно време
 • Гъвкави формати и схеми за присъствие
 • Професионални сертификати на BEIED, връчвани след успешното завършване на набор от програмни модули
 • Продължителност на програмите- от 6 до 8 месеца

Прием

 • Взима се под внимание нивото на професионалния опит
 • Интервю в офиса на BEIED
 • Попълване на формуляр за кандидатстване
 • Резюме на английски език
 • Представяне на копие от диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен
 • Явяване на тест за владеене на английски език – “BEIED Self-assessment Institutional Test”
 • Приемат се и други тестове, като: GMAT; TOEFL; University of Cambridge ESOL Exams; IELTS (International English Language Testing System) или ELPT (English Language Proficiency Test)