Програми

Сертификатни програми за развитие на управлението

BEIED създава прагматични и ефективни програми за обучение.

Програмите са разработени от международен екип от бизнес професионалисти, доказали се в практиката мениджъри и хора с престижно образование, получено във водещи университети като Харвард и Станфорд. Всички инструктори на BEIED преподават в областта, в която са натрупали богат практически опит и са признати експерти.

Програмите акцентират върху практическото познание и изграждат управленски умения, приложими в реалната бизнес среда.

Сертификатните програми на BEIED са адаптирани към претоварената програма на ангажирания съвременен мениджър. BEIED представя ефективни програми за развитие на управленския потенциал. Модулите спомагат за изграждането на таланта и развитието на кариерата. Програмите са освободени от ограниченията и натовареността на академичните курсови занятия.

Ползи за обучаващите се:

 • Повишаване нивото на управленски професионализъм
 • Подобрени мениджърски умения, в унисон с целите на корпорацията
 • Придобиване познания за практически мениджърски подходи при управление на промени
 • Увереност при боравенето с нови мениджърски инструменти, в рамките на корпоративната среда
 • Методи за представяне и въвеждане на нови експертни подходи
 • Признание от фирмата за значителни постижения в мениджърската професия

Ползи за фирмите:

 • Заздравяване на връзката между мисията и целите на фирмата, и постиженията на служителите
 • Повишена отговорност по отношение на фирмата
 • Усъвършенствана координация между функционалните звена
 • По-добро използване на аналитични инструменти
 • Усъвършенствани способности за взимане на решения