Услуги

BEIED обучава ефективно мениджъри чрез практически приложими знания и умения. За компании в региона, които са изправени пред предизвикателството да изградят своята дългосрочна роля на местната и международна икономическа сцена.

  • Програми за вътрешно фирмено обучение
  • Бизнес образование за управленски кадри на средно и високо ниво
  • Бизнес Консултации
  • Кратки семинари
BEIED организира открити семинари за повишаване на мениджърската квалификация и развитие на по-добри управленски умения. Тези кратки семинари предоставят изключителна възможност за независимо лично развитие на управленски умения, както и поглед върху същността на различни бизнес практики.
BEIED повишава компетентността на мениджърите чрез комбинация от знания и професионални умения, водещи до по-добри резултати в работата на мениджъра и компанията. Следвайки философията си, BEIED създаде бизнес платформата “Minding the Gap™”, служеща за откриване и преодоляване на различията между настоящото състояние на един бизнес и стремежа на собствениците и мениджмънта към по-високи резултати в постигане на желаните от тях цели.
Услугите на BEIED в областта на Бизнес Консултациите прилагат философията “Minding the Gap™”, за да помогнат на фирмите да се справят с травмите на растежа и напреженията от конкурентната среда. Подходът включва 4 основни стъпки: Define the Gaps, Map the Gaps, Close the Gaps, Mind the Gaps.
BEIED следва ясна мисия – развиващите се икономики заслужават качествено бизнес образование. Доставяйки модерно образование по бизнес администрация на мотивирани личности, BEIED поставя необходима база за развитие.