Бизнес консултации

Решаване на бизнес проблеми и внедряване на нови решения в дейността на фирмата чрез интегрирания подход „Minding the Gap”. Услугите на BEIED в областта на Бизнес Консултациите прилагат философията “Minding the Gap™” , за да помогнат на фирмите да се справят с травмите на растежа и напреженията от конкурентната среда. Подходът включва 4 основни стъпки:

 • Define the Gaps
 • Map the Gaps
 • Close the Gaps
 • Mind the Gaps

Консултантската практика на BEIED подпомага мениджърите в следните функционални области:

 • Управление на фирмата чрез планиране, бюджетиране и контрол.
 • Прилагане на техники от управлението на финансите за максимизиране на ресурсите.
 • Създаване и внедряване на Бизнес План програма за стратегическа яснота и пазарен успех.
 • Създаване на подходяща функционална подкрепа за управление на печеливши продукти и услуги.
 • Поддържане на пазарно лидерство чрез разбиране на потребителското поведение и прилагане на конкурентен фирмен отговор.
 • Структуриране на организационните системи за постигане на максимални резултати чрез прилагане на координирани ресурси и лична мотивация
 • Подготвяне на организацията за справяне с движените от конкуренцията стратегически промени.

За детайли, може да се свържете с нас.