Система

BEIED

 • Издава BEIED сертификат
 • Определя и контролира учебните цели
 • Грижи се за постигането на крайните цели

Участници в обучението

 • Получават богат набор учебни материали
 • Участват активно в сесиите
 • Предоставят обратна връзка

Главен инструктор

 • Координира програмата с клиента
 • Установява учебните цели
 • Подбира подходящи мениджърски инструменти, примери и материали

Инструкторите на BEIED

 • Практически опит
 • Академични постижения

Предоставят

 • Дълбоко разбиране
 • Ефективност
 • Управленски инструменти

Чрез

 • Знание
 • Задълбоченост
 • Енергия