7мо издание! Работилница за Презентатори

Работилница за Презентатори!

1ви февруари  9:30 – 17:30 ч.

Практическо обучение за презентационни умения

“ Only the prepared speaker deserves to be confident.” Dale Carnegie

Как презентираме идеите си е толкова важно, колкото и какви са самите идеи

Как да представим себе си в най- добрата светлина. Как да звучим като презентаторите на TED

Уменията за презентиране са ключ към успешното развитие на всеки

Участниците работят върху собствените си презентационни умения с помощта на съвети и напътствия от страна на лектора и с идеи за по-добро сценично присъствие.

Уъркшопът има за цел:

 • Да запознае всеки от участниците със собствения му стил на презентиране
 • Да научи участниците по-убедително да говорят пред публика
 • Да запознае участниците с основните техники на планиране на презентацията
 • Да запознае участниците с подбора на ключови послания
 • Да помогне на участниците да усъвършенстват презентационните си умения
 • И да изготвят план за развитието на презентационните си умения.

Обучител: Проф. д-р Десислава Бошнакова

Регистрация:

 • Местата са ограничени до 10. При запълване – регистрациите спират.
 • Редовна такса: 150 лв.
 • Такса ранно записване: 130 лв.
 • Алумни такса: 120 лв. - 20 % отстъпка за ВЕIED Алумни
 • Попълнете регистрационна форма: https://goo.gl/forms/nv6zPdtWeBJBEwW52
 • Гарантират се само регистрации в срок.
 • Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител.

Работилница за Презентатори!

2и и 9и ноември - 14:00 – 18:30

2 дневно практическо обучение за презентационни умения 

“ Only the prepared speaker deserves to be confident.” Dale Carnegie

Как презентираме идеите си е толкова важно, колкото и какви са самите идеи.

Уменията за презентиране са ключ към успешното развитие на всеки.

Как да представим себе си в най- добрата светлина. Как да звучим като презентаторите на TED.

В рамките на два дни участниците работят върху собствените си презентационни умения с помощта на съвети и напътствия от страна на лектора и с идеи за по-добро сценично присъствие.

Уъркшопът има за цел:

 • Да запознае всеки от участниците със собствения му стил на презентиране
 • Да научи участниците по-убедително да говорят пред публика
 • Да запознае участниците с основните техники на планиране на презентацията
 • Да запознае участниците с подбора на ключови послания
 • Да помогне на участниците да усъвършенстват презентационните си умения
 • И да изготвят план за развитието на презентационните си умения.

Обучител: Проф. д-р Десислава Бошнакова

Регистрация:

 • Местата са ограничени до 10.
 • Попълнете регистрационна форма на:   https://goo.gl/forms/esxL18hUiEJ0lk992
 • Гарантират се само регистрации в срок.
 • Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител.
 • Участниците получават Сертификат и учебни материали
 • Кафе паузите са включени в таксата
 • Екземпляр от книгата “ Презентирай като Стив Джобс ”

Presenter

MODERN MANAGEMENT PROGRAM

post2

CERTIFIED PROFESSIONAL PROGRAM in MODERN MANAGEMENT

От професионалисти за професионалисти!

Конкурс за стипендии 2018 започна!

5 Частични стипендии 2018 – до 40% от таксата за обучение!

6 модула в рамките на 6 учебни месеца

Взета като цяло, програмата дава възможност на мениджърите да развият задълбочени умения във всички елементи на основните бизнес практики . Най- новото в областите, които изучават.  Курсовете разглеждат практическото приложение на теоретичните концепции, използвайки реални проблеми, с които се сблъскват мениджърите в големи или малки организации. Изграждат се нови сособности и се развива възможността за растеж в криерата. Умения за развитие, които работят!

Сертификатните  програми се разработват от международни експерти и изтъкнати преподаватели с опит в университети като Харвард и Станфорд. Всички инструктори имат богат практически опит в областта, в която преподават.

Следва се философията на класическите MBA програми, но в по- кратък, концентриран и  практичен формат.  В курсовете се прилага Харвардски метод на бизнес казусите.

Програмите се вписват в натоварения график на заетите мениджъри.

Модули

 • ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИТЕ
 • МОДЕРЕН МАРКЕТИНГ
 • СТРАТЕГИЯ

Предимства за учащите:

 • Повишено ниво на професионална компетентност
 • Повишени управленски умения
 • Познания в практически подходи за справяне с промените
 • Увереност за прилагане на нови управленски инструменти
 • Корпоративно признание за достойно постижение и развитие
 • Обмяна на ценен опит и идеи с практици от различни бизнес сфери

Предимства за компаниите:

 • Засилена връзка между работата на служителя и мисията на компанията
 • Повишена ангажираност към фирмата
 • Подобрена многофункционална координация
 • По-добро използване на аналитичните инструменти
 • Подобрено вземане на решения
 • Повишена ефективност

Формат

 • Продължителност: 6 месеца
 • 6 модула от теория и практика в основните управленски функции.
 • Всеки модул е с продължителност 4 седмици – комбинира се със занимания в група и самостоятелна работа.
 • Всеки модул включва 20 часа обучение  в клас, разпределени  в рамките на 4 дни месечно
 • Лекциите са в извън работното време
 • Всички модули са интегрирани, за да осигурят цялостно професионално развитие

Прием

 • Взима се под внимание нивото на професионален опит
 • Формуляр за кандидатстване https://goo.gl/forms/L6immcM84VGlHv0G3
 • “CV” или “Linkedin” Профил

Такси:

 • Такса за обучение – 2300 Евро
 • Такса за учебни материали – 40 евро
 • Такса за завършване и курсово финално задание- 30 евро

Практическо обучение за креативно мислене

Workshop for Ideas -  Train your mind!

М О Ж Е  Л И  Д А  С Е  Н А У Ч И М  Д А  М И С Л И М  Т В О Р Ч Е С К И ? Д А !

Креативността – като практика, тренирана редовно чрез определени методи , която води до усвояване на умението за творчество и иновации.

Светът се променя и днес все повече, във всяка едно сфера се нуждаем от хора които мислят самостоятелно, креативно, критично и иновативно. Да мислим креативно, означава да умеем да творим. Да създаваме нови, полезни, приложими идеи. Да измисляме нови подходи в бизнеса, изкуството, науката.

Излизайки извън шаблоните ние поглеждаме на проблемите от нова переспектива.

Елементи на обучението :

 • Упражнение за доверие, креативност и работа в екип . Игра, анализ и извличане на поуки.
 • Упражнения за креативност и раждане на идеи по метода на Медичи ефект.
 • Игри от Импровизационния театър за стимулиране на творческото мислене.
 • Представяне на теорията за креативността – какво е идея, как се ражда и защо всеки може да сътворява повече идеи.
 • Генериране на идеи по методите на Де Боно – упражнения и анализ.
 • Метод на 6-те мисловни шапки на Де Боно – представяне и упражнения за използването му
 • Работа в екип: Решаване на казус , използвайки всичко научено и представяне на казуса, решение, представяне на решението и анализ.
 • Игри от импровизационния театър за генериране на идеи.

Обучител: Проф. Десислава Бошнакова

 

Такси:

 • Редовна такса: 150 лв.
 • Такса ранно записване: до 11и март– 130 лв.
 • Алумни такса: 120 лв. 20 % отстъпка за ВЕIED Алумни

Регистрация:

 • Попълнете регистрационна форма : https://goo.gl/forms/DgxbtFWqzd2sZHuJ2
 • Ще получите потвърждение
 • Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени до 10
 • Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител
 • Таксата се превежда в лева по курса на БНБ в посочената в проформа фактура сметка
 • За повече информация и въпроси: 0887929703, office@beied.com

ideas

Семинар Краудсорсинг

23и Февруари , петък  – 10:30 – 17:00

Когато потребителите работят за васили как да вдъхновим онлайн тълпата и да работим заедно 

(Краудсорсинг в действие)

Светът на бизнеса от години прилага аутсорсинг.  Днес вече има и краудсорсинг – от crowd – тълпа, много хорa, и sourcing, което показва, че става въпрос за доставяне на идеи, стоки и услуги.

Следвайки логиката, можем да опишем краудсорсинга като аутсорсинг на дейност на онлайн тълпата.

9 oт 10-те топ марки в света залагат на краудсорсинга в своите кампании.  Време е и вие да се присъедините и да работите заедно с клиентите си, а не за тях.

В основата на процеса е решаване на проблеми, разделяйки ги на малки задачи, които да бъдат решавани от голямо количество креативни хора по- бързо и по- евтино.

Краудсорсингът предлага подобрени бизнес възможности, по-ниски разходи, по- голяма база от творческа сила, по- кратко време за разработването на маркетинга  на продукта.

Организации от всякакъв вид експериментират с различни краудсорсинг инициативи – от писане на конституция до описване на снимки.

Краудсорсингът комбинира усилията на множество хора, като всеки има своя собствен принос в крайния резултат. Компанията-възложител обикновено обявява някаква награда, която е обвързана с резултата от проекта. Понякога това е парично заплащане, а в други случаи групата от хора може да работи поради морални подбуди (лично удовлетворение, чест, слава).

В това обучение ние ще представим краудсорсингът като инструмент и неговото практическо приложение в маркетинга, рекламата, ПР, специалните събития

Идеите, с които ще се заредите, могат да се приложат във всички сфери на дейност.

В рамките на обучението ще разгледаме:

 • Произхода на краудсорсинга
 • Кои са гените на краудсорсинга
 • Кои са елементите за успеха на краудсорсинг инициативи
 • Примери от световната и българската практика

Обучението ще се опита да ви даде отговор на въпроса: Какво може да направи тълпата за вас?.

Но след обучение би трябвало да се запитате: Какво мога аз да направя за тълпата? Тогава ще сте в правилната посока и готови да работите заедно с тълпата, за да правите по-добри, по-ефективни, по-вдъхновяващи и по-въздействащи проекти. С правилната тълпа зад нас всичко ще стане много по-лесно и смислено. Най-малкото си струва да опитаме.

Обучител: Проф. Десислава Бошнакова

Десислава Бошнакова учи за специалните събития от един от водещите световни авторитети професор Джо Голдблат.  Tя е съавтор с проф. Голдблат и Шон Лий на първата засега книга за влиянието на новите технологии върху специалните събития, която излезе на американския пазар тази есен – “The 21st Century Meeting and Event Technologies”.  Автор е и на книгите „PRоговорки“, „Политическите комуникации в мрежата 2.0” , „13 истории за W + 2 бонус“ и “Колективната мъдрост: Краудсорсинг”.

Десислава Бошнакова е сред първите, получили специализирано ПР образование. Била е член на International Special Event Society. Преподавател по ПР в НБУ, автор на редица специализирани статии по ПР. Собственик и управител на бутиковата PR агенция ROI Communication, блогър, ревностен почитател на TED, лектор в българските издания на формата р куратор на TEDxNBU от 2011 година и организатор на TEDxSofia.

Била е гост лектор в чуждестранни университети в САЩ, Финландия и Гърция. Като лектор е презентирала на редица професионални конференции у нас в чужбина.

Такси и регистрация:

 • Регистрационна форма: https://goo.gl/forms/iDsHpufY9DXDU8xW2
 • Редовна такса: 150 лв.
 • Такса ранно записване: до 9и февруари  – 130 лв.
 • Алумни такса: 120 лв. – 20 % отстъпка за ВЕIED Алумни
 • В таксата е включена книгата ” Колективната мъдрост: Краудсорсинг ” автор – Десислава Бошнакова

Внимание:

 • Местата са ограничени
 • След регистрацията ще получите потвърждение и проформа фактура
 • След превод на таксата ще получите фактура
 • Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени.
 • Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител
 • За повече информация и въпроси: 0887929703, office@beied.com

ad5

Workshop “Storytelling”

post

15.06.2018

10:30 – 17:30 ч.

Научете повече за най- актуалното умение!

Програмата е разработена за специалисти в сферата на маркетинга, рекламата, бранд мениджмънта, PR, HR ,като и за собственици и управители на бизнес и за всички, които желая да развият полезното умение да разказват завладяващи и мотивиращи истории. Умението да разказваме истории се превръща все повече във важно стратегическо бизнес предимство. Ние вярваме, че разказването на истории може да се научи и усъвършенства чрез учене и практика. Предлагаме обучение, което ще ви помогне да разберете как да влияете, да въздействате и да вдъхновявате чрез истории. Технологиите ни дадоха властта да споделяме историите си със света. Разказването на истории – като интегрирана част от дизайн мисленето и стратегиите на марката. Историите продават. Историите задават контекст.  Историите създават цел и провокират действия. Изследванията показват, че независимо от съдържанието на една реклама, структурата на съдържанието определя успеха й. Разказването на истории може да изглежда старомодно, но именно това го прави толкова въздействащо. Историята достига до там, където достъпът е най-труден – до сърцата.  Данните убеждават хората, но не ги вдъхновяват за действие.  Съдържанието се превръща в бъдещето за маркетинга. Бил Гейтс споделя по темата:  “Нашият мозък цени историите повече от всичко останало.” Разказването на истории е закодирано във всеки от нас. Чрез истории опознаваме света, споделяме емоциите си и съхраняваме спомените си. Но никой не отделя време в образованието, за да ни научи как да разказваме истории по-добре. Е, ние ви предлагаме една такава възможност – да отделите един ден, в който да развиете уменията си да разказвате по-добре истории, които ще ви помогнат да печелите повече. Защото хората обичат историите. А вие? В рамките на обучението ще разгледаме изкуството на разказване на истории – от Аристотел до компании като Lego, Apple, Disney и много други. Ще поработите върху собствените си умения, като се учите от примера на най-добрите. Ще разказваме истории – за вас, за работата ви, за компанията, за продукта или услугата. Ще видим как разказването на истории е най-бързият начин към завладяване на аудиторията – онлайн и на живо. Обучител: Проф. Десислава Бошнакова Десислава Бошнакова учи за специалните събития от един от водещите световни авторитети професор Джо Голдблат.  Tя е съавтор с проф. Голдблат и Шон Лий на първата засега книга за влиянието на новите технологии върху специалните събития, която излезе на американския пазар тази есен – “The 21st Century Meeting and Event Technologies”.  Десислава Бошнакова е сред първите, получили специализирано ПР образование. Била е член на International Special Event Society. Преподавател по ПР в НБУ, автор на редица специализирани статии по ПР. Собственик и управител на бутиковата PR агенция ROI Communication, блогър, ревностен почитател на TED, лектор в българските издания на формата р куратор на TEDxNBU от 2011 година и организатор на TEDxSofia.  Била е гост лектор в чуждестранни университети в САЩ, Финландия и Гърция. Автор е на книгите „PRоговорки“, „Политическите комуникации в мрежата 2.0” и „13 истории за W + 2 бонус“ и “Колективната мъдрост: Краудсорсинг”. Като лектор е презентирала на редица професионални конференции у нас в чужбина. Води вътрешно фирмени обучения на водещи компании и неправителствени организации у нас. Такси и регистрация:

 • Регистрационна форма: https://goo.gl/forms/xz91wP8jYT287vmk1
 • Редовна такса: 150 лв.
 • Такса ранно записване: до 1ви юни – 130 лв.
 • Алумни такса: 120 лв. – 20 % отстъпка за ВЕIED Алумни
 • В таксата е включена книгата ” Тайната на разказването на истории ” автор – Кармайн Гало

Внимание:

 • След регистрацията ще получите потвърждение и проформа фактура
 • След превод на таксата ще получите фактура
 • Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени.
 • Неявявания не се възстановяват.

BEIED обявява прием – пролет 2016 – PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM (PEM)

Professional Executive Management Program (PEM)

5 модула в рамките на 6 месеца :

 • STRATEGY DEVELOPMENT AND PLANNING FOR SUCCESS
 • MATCHING MARKETING AND STRATEGY
 • LEADERS AND ORGANIZATIONS
 • FINANCIAL STRUCTURING
 • PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

Програмите са разработени и представени от доказани професионалисти и преподаватели в областта на международния бизнес. Сертификатните програми в България  се провеждат от 2004 година и се радват на постоянен успех.  Учебните модули наблягат на приложими в практиката знания и умения. В програмите BEIED отделя внимание на индивидуалния подход към всеки участник, личните консултации и гъвкавото разпределение на заниманията, съобразено с натоварения график на мениджърите. Учебният процес носи предизвикателства, удовлетворение и удоволствие. Обучаващите се използват максимално своята познавателна енергия, за да повишат мениджърските си умения чрез интегрирани  модули от учебни курсове.

Modern Marketing Management Certificate Program 2015

BEIED и TriplePro обявяват прием 2015 в Сертификатната Програма – Modern Marketing Management.
Актуална, приложима ,от практици – за практици учебна програма в София.

4 маркетинг курса за период от 4 месеца – сесии в зала, упражнения, симулации, гост лектори, практически задачи за реалните нужди на бизнеса.

Екип от лектори – доказани професионалисти на високо ниво , експерти с богат практически опит и познания за пазарната среда.

Стартира и конкурс за стипендии за талантливи кандидати.

beied-website-visual

Програмата е подходяща за бранд мениджъри, маркетинг професионалисти, консултанти и за всички, които искат да развият своите знания и умения за динамично променящия се маркетинг в една творческа, приятелска и професионална среда.

Научете повече: http://modernmarketing.bg

Забавна игра с прекрасни награди!

Скъпи BEIED Приятели,

Време е за малко забавление и отмора.
По случай нашата 10 годишнина сме организирали забавна игра с 10 прекрасни награди!
Наградите са предоставени от наши клиенти и представят техни продукти и услуги.
Попълнете кратката весела анкета на посочения линк.
Изброени са имена на фирми – реално съществували и измислени.Истински бисери.
Познайте кои са истинските!
Краен срок за участие – 10-и юни 2014.
Наградите ще изтеглим на 12-и юни 2014.
Формуляр: Отвори в нов прозорец

Представяме ви наградите!

Vizia nagradi BG