Обучение

Фирмено обучение

При фирмените обучения основна цел е решаването на бизнес проблеми и внедряване на нови решения чрез интегрирания подход „Mind the Gap”

 • Подробен анализ на фирмените системи за обучение и развитие
 • Анализ на личните нужди на ключови мениджъри
 • Координация на всички фирмени обучителни програми
 • Задълбочена и индивидуализирана система за наблюдение и отчет

Ползи

 • Повишена отговорност към фирмата от служителите, оценяващи инициативността на ръководството за професионалното им развитие.
 • Сигурност от факта, че важната задача за развитие на мениджърския потенциал е управлявана от професионален екип.
 • Улеснено планиране на процеса в съзвучие с целите на фирмата.
 • Икономии от мащаба.
 • Спестявания от подкрепата на HR екипа с професионални обучителни услуги.
 • Прецизни и навременни оценки за прогреса на служителите

Определяне на “Gaps”

Minding the GapТМ – BEIED се ангажира да увеличи компетентността на мениджъра
BEIED повишава компетентността на мениджърите чрез комбинация от знания и професионални умения, водещи до по-добри резултати в работата на мениджъра и компанията. Следвайки философията си, BEIED създаде бизнес платформата “Minding the Gap™”, служеща за откриване и преодоляване на различията между настоящото състояние на един бизнес и стремежа на собствениците и мениджмънта към по-високи резултати в постигане на желаните от тях цели.
Къде сме сега и къде бихме желали да бъдем? Услугите на BEIED са в посока запълване на пролуката между двете нива. Професионален екип работи с клиента, за да дефинира точно проблемите, нуждите и целите – оперативни и дългосрочни. Използвайки образователните си ресурси и богатия си опит, екипът помага на компанията да създаде ефективна система за постигане на целите.

 • Слушаме с внимание
 • Разбираме чрез опитност
 • Помагаме да определите своята опорна точка

За повече информация се свържете с нас.