Академични услуги

BEIED следва ясна мисия – развиващите се икономики заслужават качествено бизнес образование. Доставяйки модерно образование по бизнес администрация на мотивирани личности, BEIED поставя необходима база за развитие.

Ползи:

  • По-голям брой кандидати в програмите
  • По-голям интерес, благодарение на ново съдържание, привличащо различни сегменти
  • По-високи приходи от нови пазари
  • Развитие и обогатяване на настоящи програми

Услуги:

  • Съставяне на учебни програми и съдържание
  • Създаване на конспекти
  • Оперативно управление на филиали
  • Разработване на семинари
  • Разработване на програми за развитие на мениджмънта
  • Разработва на програми за вътрешно фирмено обучение

BEIED осигурява високо ефективно академично управление, успешно създаване на екипи и оперативен контрол.

Ръководителите на BEIED могат да разработят програми, отговарящи на изискванията за акредитация по американските стандарти.

BEIED има готовност да достави на институции за висше образование ключови, подходящи за акредитация програми, система за набиране на студенти, инструктори и план за управление.

BEIED предоставя мениджмънт, маркетинг и академични оперативни услуги, за да установи и поддържа високо качествени проекти, които включват всички аспекти – акредитации, учебна дейност и оценяване на студенти. Осигуряването на качество, комбинирано с академична компетентност и оперативни умения правят от BEIED отличен партньор за международно развитие на бизнес образование.

BEIED съчетава талантите и отдадеността на екипа от американски лектори и академични администратори с мениджърските умения и дълбоко познаване нуждите на пазара на местните Европейски екипи. Екипът на BEIED координира академични програми от 1998 година.

BEIED набира качествени кандидати, изпитва ги, подготвя ги за водените на английски език програми, координира процесите по кандидатстване, обучение, дипломиране. Осигурява помещения, координира всички студентски услуги и подбира високо квалифицирани образователни експерти и потенциални инструктори.

BEIED координира настаняването на гостуващи лектори и администратори. BEIED осигурява оперативна система и учебни материали , отговарящи на акредитационните стандарти.

BEIED се гордее с екип от възпитатели и администратори с богат многогодишен опит в международното образование. BEIED предоставя основните академични насоки и образование на високо ниво, поддържане на качеството, оценка и анализ на резултатите.