Семинари

BEIED организира открити семинари за повишаване на мениджърската квалификация и развитие на по-добри управленски умения. Тези кратки семинари предоставят изключителна възможност за независимо лично развитие на управленски умения, както и поглед върху същността на различни бизнес практики.

Всеки модул от кратките семинарни серии съчетава съвременни концепции – изучавани в най-добрите висши училища. BEIED ясно очертава най- важните моменти от семинарите в така наречените обобщаващи заключения : “Lessons Learned”/ Научени Уроци/, които дават прагматична представа за практическото приложение на концепциите.

По време на оживена, интерактивна презентация на високо интелектуално ниво, участниците имат възможност да придобият и развият личностни, организационни и трансформационни умения. Разгледани като цяло, тези кратки семинари всъщност предават в синтезиран, интензивен вид обучителните цели и управленски умения, заложени в по-сложно структурираните сертификатни програми.