MODERN MANAGEMENT PROGRAM

post2

CERTIFIED PROFESSIONAL PROGRAM in MODERN MANAGEMENT

От професионалисти за професионалисти!

Конкурс за стипендии 2018 започна!

5 Частични стипендии 2018 – до 40% от таксата за обучение!

6 модула в рамките на 6 учебни месеца

Взета като цяло, програмата дава възможност на мениджърите да развият задълбочени умения във всички елементи на основните бизнес практики . Най- новото в областите, които изучават.  Курсовете разглеждат практическото приложение на теоретичните концепции, използвайки реални проблеми, с които се сблъскват мениджърите в големи или малки организации. Изграждат се нови сособности и се развива възможността за растеж в криерата. Умения за развитие, които работят!

Сертификатните  програми се разработват от международни експерти и изтъкнати преподаватели с опит в университети като Харвард и Станфорд. Всички инструктори имат богат практически опит в областта, в която преподават.

Следва се философията на класическите MBA програми, но в по- кратък, концентриран и  практичен формат.  В курсовете се прилага Харвардски метод на бизнес казусите.

Програмите се вписват в натоварения график на заетите мениджъри.

Модули

 • ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИТЕ
 • МОДЕРЕН МАРКЕТИНГ
 • СТРАТЕГИЯ

Предимства за учащите:

 • Повишено ниво на професионална компетентност
 • Повишени управленски умения
 • Познания в практически подходи за справяне с промените
 • Увереност за прилагане на нови управленски инструменти
 • Корпоративно признание за достойно постижение и развитие
 • Обмяна на ценен опит и идеи с практици от различни бизнес сфери

Предимства за компаниите:

 • Засилена връзка между работата на служителя и мисията на компанията
 • Повишена ангажираност към фирмата
 • Подобрена многофункционална координация
 • По-добро използване на аналитичните инструменти
 • Подобрено вземане на решения
 • Повишена ефективност

Формат

 • Продължителност: 6 месеца
 • 6 модула от теория и практика в основните управленски функции.
 • Всеки модул е с продължителност 4 седмици – комбинира се със занимания в група и самостоятелна работа.
 • Всеки модул включва 20 часа обучение  в клас, разпределени  в рамките на 4 дни месечно
 • Лекциите са в извън работното време
 • Всички модули са интегрирани, за да осигурят цялостно професионално развитие

Прием

 • Взима се под внимание нивото на професионален опит
 • Формуляр за кандидатстване https://goo.gl/forms/L6immcM84VGlHv0G3
 • “CV” или “Linkedin” Профил

Такси:

 • Такса за обучение – 2300 Евро
 • Такса за учебни материали – 40 евро
 • Такса за завършване и курсово финално задание- 30 евро

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>