Работилница за Презентатори!

2и и 9и ноември - 14:00 – 18:30

2 дневно практическо обучение за презентационни умения 

“ Only the prepared speaker deserves to be confident.” Dale Carnegie

Как презентираме идеите си е толкова важно, колкото и какви са самите идеи.

Уменията за презентиране са ключ към успешното развитие на всеки.

Как да представим себе си в най- добрата светлина. Как да звучим като презентаторите на TED.

В рамките на два дни участниците работят върху собствените си презентационни умения с помощта на съвети и напътствия от страна на лектора и с идеи за по-добро сценично присъствие.

Уъркшопът има за цел:

 • Да запознае всеки от участниците със собствения му стил на презентиране
 • Да научи участниците по-убедително да говорят пред публика
 • Да запознае участниците с основните техники на планиране на презентацията
 • Да запознае участниците с подбора на ключови послания
 • Да помогне на участниците да усъвършенстват презентационните си умения
 • И да изготвят план за развитието на презентационните си умения.

Обучител: Проф. д-р Десислава Бошнакова

Регистрация:

 • Местата са ограничени до 10.
 • Попълнете регистрационна форма на:   https://goo.gl/forms/esxL18hUiEJ0lk992
 • Гарантират се само регистрации в срок.
 • Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител.
 • Участниците получават Сертификат и учебни материали
 • Кафе паузите са включени в таксата
 • Екземпляр от книгата “ Презентирай като Стив Джобс ”

Presenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>